Danh sách dự thi

Bài hát: Áo Mới Cà Mau

Sáng tác: Thanh Sơn
Bùi Thị Bích Hằng

Bùi Thị Bích Hằng

HNEW 12
Giải ba
THÔNG TIN DOANH NHÂN:

Doanh nghiệp:
Công ty Vietdico Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Chức danh:
Phó Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động:
Cung cấp các dịch vụ đầu tư và tư vấn phát triển doanh nghiệp

Link website: