Danh sách dự thi

Bài hát: Nhớ Mùa Thu Hà Nội

Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Bùi Thúy Hằng

Bùi Thúy Hằng

HNEW 07
Giải triển vọng & Thí sinh được yêu thích nhất
THÔNG TIN DOANH NHÂN:

Doanh nghiệp:
Hair salon Thúy Hằng

Chức danh:
Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động:
Cung cấp dịch vụ chăm sóc và làm đẹp cho tóc

Link website:
http://www.salonthuyhang.vn