Danh sách dự thi

Bài hát: Dâng Người Tiếng Hát Mùa Xuân

Sáng tác: Nguyễn Văn Thương
Cao Thị Minh Hạnh

Cao Thị Minh Hạnh

HNEW 22
Giải triển vọng
THÔNG TIN DOANH NHÂN:

Doanh nghiệp:
Công ty TNHH Thương mại và hàng hải Richland

Chức danh:
Giám đốc 

Lĩnh vực hoạt động:
Cung cấp dịch vụ logistic và xuất nhập khẩu

Link website:
http://www.richland.com.vn/