Danh sách dự thi

Bài hát: Cô Gái Mở Đường

Sáng tác: Xuân Giao
Đinh Thị Huyền

Đinh Thị Huyền

HNEW 18
Giải triển vọng
THÔNG TIN DOANH NHÂN:

Công ty:
Công ty CP Thương mại & Dịch vụ T&S

Chức danh:
Phó Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động:
Chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế

Link website:
http://www.chuyenphatnhanhquocte.net