Danh sách dự thi

Bài hát: Trời Hà Nội Xanh

Sáng tác: Văn Ký
Dương Thu Hương

Dương Thu Hương

HNEW 26
Giải triển vọng
THÔNG TIN DOANH NHÂN:

Doanh nghiệp:
Công ty Thiết kế thời trang quốc tế Alcado

Chức danh:
Tổng giám đốc 

Lĩnh vực hoạt động:
Thời trang

Link website:
http://www.alcado.com.vn