Danh sách dự thi

Bài hát: Ký Ức Dòng Sông

Sáng tác: Phó Đức Phương
 
Hoàng Phương Thúy

Hoàng Phương Thúy

HNEW 05
Giải nhì
THÔNG TIN DOANH NHÂN:

Doanh nghiệp:
Công ty Cổ phần Truyền thông Tầm Nhìn Số - DIGIVISION

Chức danh:
Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động:
Công nghệ thông tin và Digital Marketing

Link website:
http://digivision.com.vn/