Danh sách dự thi

Bài hát: Xa Khơi

Sáng tác: Nguyễn Tài Tuệ
Lê Thị Lan Hương

Lê Thị Lan Hương

HNEW 25
Giải triển vọng
THÔNG TIN DOANH NHÂN:

Doanh nghiệp:
Công ty TNHH đào tạo & truyền thông Nam Sơn

Chức danh:
Giám đốc 

Lĩnh vực hoạt động:
Cung cấp các dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm và truyền thông, xây dựng thương hiệu và Nhà phân phối cho sản phẩm Paby's và Giấy ướt Thạch Thảo

Link website: