Danh sách dự thi

Bài hát: Nhớ Đêm Giã Bạn

Sáng tác: Nguyễn Tiến
Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nguyễn Thị Tuyết Mai

HNEW 03
Giải triển vọng
THÔNG TIN DOANH NHÂN:

Doanh nghiệp:
Công ty CP Dược Sơn

Chức danh:
Tổng Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động:
Sản xuất và kinh doanh dược, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, trà thảo dược, mỹ phẩm, dược liệu

Link website:
http://duocson.com/