Danh sách dự thi

Bài hát: Nỗi Nhớ Mùa Đông

Sáng tác: Phú Quang
Nguyễn Thùy Dương

Nguyễn Thùy Dương

HNEW 40
Giải ba
THÔNG TIN DOANH NHÂN:

Doanh nghiệp:
Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế và thương mại Sông Hồng

Chức danh:
Phó Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động:
Xuất khẩu lao động

Link website:
http://www.songhongcorp.com.vn/