Danh sách dự thi

Bài hát: Those Were The Days

Thể loại: Nhạc Nga
Nguyệt Ca - Bạch Thị Thùy Linh

Nguyệt Ca - Bạch Thị Thùy Linh

HNEW 16
Giải triển vọng
THÔNG TIN DOANH NHÂN:

Doanh nghiệp:
Công ty CP Giáo dục đào tạo và hợp tác quốc tế ENCI

Chức danh:
Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động:
Giáo dục đào tạo

Link website:
http://www.enci.edu.vn/