Danh sách dự thi

Bài hát: Hà Nội Trái Tim Hồng

Sáng tác: Nguyễn Đức Toàn
Phạm Bích Ni

Phạm Bích Ni

HNEW 17
Giải triển vọng
THÔNG TIN DOANH NHÂN:

Doanh nghiệp:
Công ty TNHH TM & DV  vận tải biển LEEDUMARIN

Chức danh:
Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động:
Vận tải biển quốc tế và thương mại

Link website:
http://www.leedumarin.com