Danh sách dự thi

Bài hát: Gửi Sông La

Sáng tác: Lê Việt Hòa
Tiết Thị Minh Tâm

Tiết Thị Minh Tâm

HNEW 23
Giải triển vọng
THÔNG TIN DOANH NHÂN:

Doanh nghiệp:
Công ty cp đầu tư và phát triển công nghệ cao y dược Minh Tâm

Chức danh:
Giám đốc

Lĩnh vực hoạt động:
Công nghệ cao y dược

Link website: