Cách thức bình chọn

Thời gian bình chọn: Các bài dự thi được bình chọn trong 10 ngày (từ 10:00 ngày 05/3/2014 đến 23:59 ngày 15/3/2014)

Đối tượng tham gia: Mọi đối tượng khán giả đều được tham gia bình chọn qua website hoặc nhắn tin bình chọn cho các thí sinh & bài hát mình yêu thích trong chương trình.
 
 • Qua website chính thức của chương trình:
  • Truy cập website chính thức của chương trình: http://www.tienghatnudoanhnhan.com/
  • Chọn bình chọn qua Email hoặc qua Facebook.
  • Mỗi tài khoản chỉ được bình chọn một lần, mỗi lượt bình chọn được tính là 01 phiếu.
  • Các khán giả cũng có thể bình luận (comment) trực tiếp vào từng bài hát của các thí sinh tham dự
 • Cách thức bình chọn qua tổng đài tin nhắn 6x35
  • Mọi đối tượng khán giả đều có thể gửi tin nhắn bình chọn cho thí sinh ưa thích qua tổng đài tin nhắn 6x35
  • Trong thời gian bình chọn quy định, một thuê bao được gửi tin nhắn bình chọn cho nhiều bài hát, mỗi bài hát chỉ được bình chọn tối đa 05 lần/ngày/số TB di động /1 đầu số
  • Tin nhắn bình chọn phải được gửi đi từ các thuê bao thực có người sử dụng, sim phải được gắn vào điện thoại để nghe, gọi và nhắn tin.

Cú pháp tin nhắn:
HNEW(dấu cách) Mã số thí sinh gửi 6x35

Với mỗi lượt bình chọn qua tin nhắn, bài dự thi sẽ được tính điểm (đạt số phiếu) tương ứng như sau: 

Đầu số Số phiếu Phí tin nhắn
6335 3 phiếu 3.000 đồng
6535 6 phiếu 5.000 đồng
6635 15 phiếu 10.000 đồng
6735 25 phiếu 15.000 đồng