Tin hot

Bảng tổng hợp điểm chuẩn của các thí sinh

MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN ĐIỂM BÌNH CHỌN TỶ LỆ ĐIỂM BGK TỶ LỆ TỔNG ĐiỂM
01 Trần Thanh Hương 4111 0,88% 36,5 73,00% 73,88%
02 Đường Thị Ngân 12391 2,67% 47,5 95,00% 97,67%
03 Nguyễn Thị Tuyết Mai 6060 1,30% 46,5 93,00% 94,30%
04 Nguyễn Thị Quỳnh Liên 2005 0,43% 40,5 81,00% 81,43%
05 Hoàng Phương Thúy 8980 1,93% 47,5 95,00% 96,93%
06 Phan Thu Nga 4193 0,90% 39 78,00% 78,90%
07 Bùi Thúy Hằng 88409 19,03% 37,5 75,00% 94,03%
08 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 6309 1,36% 42,5 85,00% 86,36%
09 Phan Thị Hồng Thái 1026 0,22% 37 74,00% 74,22%
10 Giang Thị Kiều Trang 10890 2,34% 37 74,00% 76,34%
11 Trần Thị Nhung 9731 2,09% 37 74,00% 76,09%
12 Bùi Thị Bích Hằng 6557 1,41% 47,5 95,00% 96,41%
13 Thu Hương 10792 2,32% 35,5 71,00% 73,32%
14 Tô Tuyết Nhung 131 0,03% 39,5 79,00% 79,03%
15 Nguyễn Thị Xuân Hồng 1666 0,36% 41 82,00% 82,36%
16 Nguyệt Ca - Bạch Thị Thùy Linh 1260 0,27% 45 90,00% 90,27%
17 Phạm Bích Ny 5141 1,11% 45 90,00% 91,11%
18 Đinh Thị Huyền 7541 1,62% 45 90,00% 91,62%
19 Lê Thị Thùy Linh 94 0,02% 40 80,00% 80,02%
20 Nguyễn Nga 1452 0,31% 40 80,00% 80,31%
21 Vũ Thị Thoa 579 0,12% 36 72,00% 72,12%
22 Cao Thị Minh Hạnh 2393 0,52% 45 90,00% 90,52%
23 Tiết Thị Minh Tâm 22121 4,76% 46,5 93,00% 97,76%
24 Lê Hoàng Anh 146 0,03% 40,5 81,00% 81,03%
25  Lê Thị Lan Hương 21292 4,58% 41,5 83,00% 87,58%
26 Dương Thu Hương 86126 18,54% 40 80,00% 98,54%
27 Ngọc Ánh Kim 14065 3,03% 46 92,00% 95,03%
28 Phạm Thị Thu Hà 162 0,03% 41 82,00% 82,03%
29 Trần Thu Hà 5317 1,14% 38,5 77,00% 78,14%
30 Nguyễn Thị Minh Hồng 802 0,17% 36,5 73,00% 73,17%
31 Đào Thị Thanh Lương 2705 0,58% 41 82,00% 82,58%
32 Nguyễn Bích Ngọc 7670 1,65% 42,5 85,00% 86,65%
33 Nguyễn Thu Thủy 10078 2,17% 35 70,00% 72,17%
34 Đinh Thị Hương 1542 0,33% 40,5 81,00% 81,33%
35 Thiều Lệ Chi 22292 4,80%      
36 Nguyễn Thị Thu Hà 22727 4,89% 37,5 75,00% 79,89%
37 Quách Thu Thủy 700 0,15% 41 82,00% 82,15%
38 Nguyễn Thị Hải Yến 6149 1,32% 38 76,00% 77,32%
39 Nguyễn Cao Băng Tâm 45114 9,71% 40 80,00% 89,71%
40 Nguyễn Thùy Dương 3895 0,84% 47 94,00% 94,84%

View: 1687 18/03/2014 2:31:00 CH